Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Mezinárodní konference: Město v čase katastrof

Centrum medievistických studií vás zve na mezinárodní konferenci s názvem Město v čase katastrof, která se uskuteční v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, 110 00 Praha 1) a v Zasedací místnosti Filozofického ústavu (1. patro vlevo), Husova 1, Praha 1) ve dnech...

Konzervace historických železobetonových staveb – bazén pod Barrandovskými terasami

Program č.23 Strategie AV21 “Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život” v sobě zahrnuje široké téma života ve městech s jejich sociálními, kulturními i ekologickými proměnami a výzvami. V technické části se...

1. fórum Strategie AV21 „Město jako laboratoř změny / Bezpečné stavby“

Ve čtvrtek 9. září pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV pracovní setkání části programu Strategie AV21, který koordinuje. Nad tématy z urbánních studií se setkají výzkumníci z několika ústavů akademie a významných univerzitních pracovišť. Přes hranice oborů i...