Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Město jako laboratoř změny: 2. fórum Strategie

Město jako laboratoř změny: 2. fórum Strategie Druhé pracovní setkání části programu zabývajícími se dějinami a sociálními a ekologickými výzvami měst se koná 20. října. Při celodenní akci, kterou připravil Ústav pro soudobé dějiny společně s Ústavem dějin umění AV...

výstava: z galerie VEN! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989

výstava: z galerie VEN! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 Výstava se uskutečnila v Galerii architektury  Jaroslava Fragnera v Praze ve dnech 30. června – 4. září 2022. Byla připravena při příležitosti českého předsednictví EU, záštitu nad ní převzala...

workshop: „Kalorimetrický a elektronově mikroskopický výzkum vitrifikovaných roztoků CsCl

workshop: „Kalorimetrický a elektronově mikroskopický výzkum vitrifikovaných roztoků CsCl V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové...