Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Obrazová publikace „Poznáš horniny často používané ve stavebnictví?“

Tato obrazová publikace vznikla se záměrem představit široké veřejnosti přírodní materiály, které byly a stále jsou používány ve stavebnictví. Publikace obsahuje fotografie různých typů jednotlivých hornin a základní informace o daném druhu horniny a jejích...

Sídliště jako místa protikladů

  Editoři Tomáš Hoření Samec a Tomáš Lehečka se v nové publikaci Pražská panelová sídliště jako místa protikladů pokusili zpřístupnit širší veřejnosti nejnovější sociologický výzkum sídlišť. Ten dokládá, že rozporné estetické a sociální hodnocení sídlišť zakrývá...

CfP: Město jako katastrofa

  Vážení přátelé, Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní zasedání organizované Centrem medievistických studií (FLU AV ČR) ve spolupráci s  Univerzitou Palackého v Olomouci a s Univerzitou Gdańsk na téma Středověké město a jeho obyvatelé v časech katastrof v rámci...