Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

online seminář Diagnostika a monitoring archeologických terénu Pražského hradu

Srdečně vás zveme na on-line seminář Diagnostika a monitoring archeologických terénu Pražského hradu, který se bude konat dne 6. 11. 2020 od 10:00 do 12:00 na adrese: https://conf.vc.cesnet.cz/webapp/conference/ARU. Konferenční místnost bude otevřena od 9:50 do 12:15...

Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

V pátek 9. října se uskutečnila online mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“, kterou v rámci programu Strategie AV 21 pořádal Ústav pro soudobé dějiny a Fakulta architektury ČVUT. Cílem konference bylo propojit badatele zabývající se dějinami...

Workshop: „Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů“

V rámci tématu 8: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR)  a tématu 10: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování...