Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Seminář „Metal Soaps in Paintings: History, Chemistry and Crystallography“

Srdečně vás zveme na seminář „Metal Soaps in Paintings: History, Chemistry and Crystallography", který se koná v úterý 13.7. od 9:30 do 12:00 v zasedací místnosti ÚACH AVČR v Řeži (budova F3).     Seminář se koná u příležitosti návštěvy Dr. Joena Hermanse (Rijksmuseum...

Právě vyšlo: Hertvíkové z Rušinova: Východočeská šlechta ve víru husitských bouří

  Příslušníci šlechtického rozrodu Hertvíků z Rušinova (zemanů z Ostružna) byli na Čáslavsku a Chrudimsku usazeni nejpozději od počátku 14. století. K nejznámějším představitelům rodu patřil Jan Hertvík z Rušinova a na Lichtenburku (cca 1395–1455). Když v roce...

Právě vyšlo: Návraty k pramenům: Studie k počátkům husitského tábora

  František Šmahel se začal systematicky věnovat dějinám Tábora na konci 70. let 20. století. Jeho původně zamýšlená revize dosavadních poznatků vyústila ve zcela nový, systematický průzkum dějin husitského Tábora, jehož cílem bylo postihnout veškeré aspekty...