Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Právě vyšlo: Overheated children’s playgrounds in Central European cities

Právě vyšlo: Overheated children's playgrounds in Central European cities Časopis Urban Climate otiskl článek, ve kterém se dočtěte, jak se přes léto prohřívají dětská hřiště ve středoevropských městech. Jedním z autorů článku je náš kolega Jan Geletič. Článek nazlete...

Workshop: Umělá inteligence pro analýzu dat proudění plynů v A-ESEM

Workshop: Umělá inteligence pro analýzu dat proudění plynů v A-ESEM V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. Ústav přístrojové techniky AV ČR),...

Právě vyšlo: Complex Micro-meteorological Effects of Urban Greenery in an Urban Canyon

Právě vyšlo: Complex Micro-meteorological Effects of Urban Greenery in an Urban Canyon Jaký význam má zeleň v ulicích? Nejnovější poznatky o pozitivních a negativních účincích uliční zeleně shrnuje text "Coplex Micro-meteorological Effects of Urban Greenery in an...