Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

V pátek 9. října se uskutečnila online mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“, kterou v rámci programu Strategie AV 21 pořádal Ústav pro soudobé dějiny a Fakulta architektury ČVUT. Cílem konference bylo propojit badatele zabývající se dějinami...

Workshop: „Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů“

V rámci tématu 8: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR)  a tématu 10: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování...

Mezinárodní konference: „Jak si přáli bydlet naši pracující? Sociologická expertíza a hromadná bytová výstavba, 1945–1989“

Již tento pátek 9. 10. 2020 se koná mezinárodní konference "Jak si přáli bydlet naši pracující? Sociologická expertíza a hromadná bytová výstavba, 1945–1989", kterou s podporou Strategie AV 21 pořádají Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Fakulta architektury ČVUT....