Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Výstava: Estetika udržitelné architektury

Průzkumy a dopady klimatické změny na krajinu nás nutí urychleně reagovat. Je třeba hledat nové přístupy a nelze téma zúžit jen na domy nízkoenergetické, pasivní či aktivní. Odborná veřejnost musí ve spolupráci s politiky najít konsensus v aplikaci klíčových strategií...

Připravme se na zmírnění dopadů přírodních pohrom

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v. v. i. ve spolupráci s MČ Praha-Troja vydal Manuál pro vlastníky a správce kulturního dědictví určený pro laickou veřejnost, díky kterému si může každý „vyšetřit“ svůj movitý i nemovitý majetek ohrožený...

Velké setkání řešitelů v ÚTAM

Ústav teoretické a aplikované mechaniky byl 15. června 2020 hostitelem "valné hromady" všech řešitelů. Při tomto setkání koordinátorka programu A. Gjuričová vysvětlila, jak je program "Město jako laboratoř změny - Bezpečné stavby" vzhledem ke své šíři strukturován a...