Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

článek: Páteř státní bytové politiky. O družstevním bydlení v socialistickém Československu

Na Alarmu vyšel článek o družstevním bydlení, kterého autorkou je naše kolegyně Marta Edith Holečková. "V souvislosti s aktuální krizí bydlení se mezi možnými řešeními začíná objevovat podpora bydlení družstevního s poukazy na dlouhou tradici družstevnictví v českých...

video: Památky ze železobetonu

Železobeton se ve stavitelství v Českých zemích rozšířil již na samém počátku 20. století. Betonové konstrukce vyrobené před sto lety se od těch současných liší, a není to dáno jen stárnutím materiálu. Na počátku 20. století procházelo stavění z vyztuženého betonu...

workshop: Diagnostické metody pro studium stavebních materiálů pro konzervaci a restaurování památek

V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR),  tématu 9: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a...