Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Velké setkání řešitelů v ÚTAM

Ústav teoretické a aplikované mechaniky byl 15. června 2020 hostitelem "valné hromady" všech řešitelů. Při tomto setkání koordinátorka programu A. Gjuričová vysvětlila, jak je program "Město jako laboratoř změny - Bezpečné stavby" vzhledem ke své šíři strukturován a...

Ústav pro soudobé dějiny přivítal členy koordinační rady

4. června 2020 se v malostranské budově Ústavu pro soudobé dějiny sešla koordinační rada programu Strategie AV 21 "Město jako laboratoř změny - Bezpečné stavby" ve složení Adéla Gjuričová (ÚSD), Petr Kratochvíl (ÚDU), Martin Nodl (FLÚ), Petr Roubal (ÚSD), Stanislav...

CfP: Jak si přáli bydlet naši pracující?

Využití sociologických poznatků při plánování bytové výstavby v poválečné Evropě bývá čím dál častěji vnímáno jako specifický projev expertokracie či sociálního inženýrství. Historikové, sociologové a historikové architektury formulovali v této souvislosti řadu...