Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

přednáškový cyklus: veřejnost+experti+architekti/45—92

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Fakulta architektury ČVUT v Praze srdečně zvou na přednáškový cyklus veřejnost+experti+architekti/45—92 Bude tomu už přes osmdesát let, kdy se architekti začali ptát, jakým způsobem lze při navrhování hromadné výstavby...

workshop: Výzkum a vývoj jednoduchého nástroje pro měření částic po/při mletí

 V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR)  výzkumného programu AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví...

3. zasedání koordinační rady programu

Na již třetím zasedání koordinační rady programu její členové projednali plnění programu za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a shodli se na potřebě vyváženosti výzkumného interdisciplinárního a popularizačního akcentu Strategie AV21. Součástí byla i diskuse o...