Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

mezinárodní konference: Kutná hora a husitství

mezinárodní konference: Kutná Hora a husitství Srdečně zveme na mezinárodní konferenci Kutná Hora a husitství, která se uskuteční 26.–27. 5. 2022. Více informací o programu naleznete zde.

promítání: Okupace, přátelská pomoc, devastace. Sovětská armáda v Československu v letech 1968–1991

promítání: Okupace, přátelská pomoc, devastace. Sovětská armáda v Československu v letech 1968–1991 Česká televize ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Národním filmovým archivem připravily sestřih dobových záběrů mapujících více než...

workshop: „Možnosti pokročilé environmentální elektronové mikroskopie při výzkumu kolagenu“

workshop: „Možnosti pokročilé environmentální elektronové mikroskopie při výzkumu kolagenu" V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové...