Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

workshop: Diagnostické metody pro studium stavebních materiálů pro konzervaci a restaurování památek

V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR),  tématu 9: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a...

Zlín kouří Marlbora: 90. léta pohledem dokumentárního filmu

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Národním filmovým archivem pořádají přehlídku dokumentárních filmů z produkce Nadačního fondu Film & Sociologie nabízejících originální pohledy na vývoj českých měst po roce 1989. Promítání se uskuteční v sobotu 27....

workshop: „Aplikační možnosti rentgenové mikroanalýzy v podmínkách průmyslového podniku“

V rámci tématu 7 : „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR) výzkumného programu AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a...