Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

workshop: Nová generace vakuových systémů pro A-EREM

workshop: Nová generace vakuových systémů pro A-EREM V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR), výzkumného programu AV21...

setkání řešitelů programu Strategie AV21 „Město / Stavby“

setkání řešitelů programu Strategie AV21 "Město / Stavby" Ve středu 22. června se v Muzikologické knihovně ÚDU konalo setkání řešitelů programu Strategie AV21 "Město / Stavby". Zúčastnění si vyslechli organizační novinky a krátké prezentace aktivit v jednotlivých...

pozvánka: Z galerie ven! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989

pozvánka: Z galerie ven! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 Výstava se koná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti pana doc. Phd. Mikuláš Beka, Ph.D. Výstava představí integraci výtvarného umění do veřejného prostoru od konce šedesátých let, kdy...