Město jako laboratoř změny

Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

Strategie AV21 – Přes hranice oborů

V tomto programu Strategie AV21 se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.

Paměti hlavního architekta Prahy

Paměti hlavního architekta Prahy Právě vychází edice pamětí Blahomíra Borovičky, který stál v čele pražského Útvaru hlavního architekta v letech 1971 až 1988. Slavnostní uvedení knihy za přítomnosti editorů Martiny Koukalové (IPR Praha) Petra Roubala (ÚSD AV) se koná...

3. fórum Strategie „Město jako laboratoř změny“

3. fórum Strategie "Město jako laboratoř změny" Klima jako moc, města mezi tradicí a globalizací, disciplinace v městském prostoru a městský prostor jako umělecká scéna - to jsou jen některá témata, jimiž se bude zabývat 3. fórum Strategie "Město jako laboratoř...

Workshop: Nové analytické techniky pro A-ESEM

Workshop: Nové analytické techniky pro A-ESEM V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR), výzkumného programu AV21 Město...