VÝZKUMNÁ TÉMATA – ODPOVĚDNÍ ŘEŠITELÉ

 

1. Město jako dynamický prostor

doc. Martin Nodl, Ph.D., Filozofický ústav AV ČR, v. v. i.

2. Město jako intelektuální a politický projekt

doc. PhDr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

3. Město jako mocenský prostor

Petr Roubal, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

4. Město jako kulturní prostor

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

5. Město jako místo pro život

Mgr. Jan Geletič, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

6. Báze nových znalostí pro posuzování bezpečnosti a odolnosti staveb v podmínkách variabilního klimatu

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

7. Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech

Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

8. Efektivní metody diagnostiky staveb a stanovení jejich životnosti

Ing. Milan Talich, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

9. Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek

Doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

10. Kulturní dědictví – zranitelnost a odolnost proti riziku přírodních i člověkem vyvolaných nebezpečí

Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D., Archeologický ústav, Praha