Dedikace výstupů/Jak uvést podporu ze Strategie   U textových výstupů prosím uveďte formulaci: Studie vznikla s podporou Strategie AV21 – program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“. Součástí...