Výstava: Estetika udržitelné architektury

Výstava: Estetika udržitelné architektury

Průzkumy a dopady klimatické změny na krajinu nás nutí urychleně reagovat. Je třeba hledat nové přístupy a nelze téma zúžit jen na domy nízkoenergetické, pasivní či aktivní. Odborná veřejnost musí ve spolupráci s politiky najít konsensus v aplikaci klíčových strategií...

Připravme se na zmírnění dopadů přírodních pohrom

Připravme se na zmírnění dopadů přírodních pohrom

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v. v. i. ve spolupráci s MČ Praha-Troja vydal Manuál pro vlastníky a správce kulturního dědictví určený pro laickou veřejnost, díky kterému si může každý „vyšetřit“ svůj movitý i nemovitý majetek ohrožený...

Velké setkání řešitelů v ÚTAM

Velké setkání řešitelů v ÚTAM

Ústav teoretické a aplikované mechaniky byl 15. června 2020 hostitelem "valné hromady" všech řešitelů. Při tomto setkání koordinátorka programu A. Gjuričová vysvětlila, jak je program "Město jako laboratoř změny - Bezpečné stavby" vzhledem ke své šíři strukturován a...

Ústav pro soudobé dějiny přivítal členy koordinační rady

Ústav pro soudobé dějiny přivítal členy koordinační rady

4. června 2020 se v malostranské budově Ústavu pro soudobé dějiny sešla koordinační rada programu Strategie AV 21 "Město jako laboratoř změny - Bezpečné stavby" ve složení Adéla Gjuričová (ÚSD), Petr Kratochvíl (ÚDU), Martin Nodl (FLÚ), Petr Roubal (ÚSD), Stanislav...

CfP: Jak si přáli bydlet naši pracující?

CfP: Jak si přáli bydlet naši pracující?

Využití sociologických poznatků při plánování bytové výstavby v poválečné Evropě bývá čím dál častěji vnímáno jako specifický projev expertokracie či sociálního inženýrství. Historikové, sociologové a historikové architektury formulovali v této souvislosti řadu...

Vítr je stále hrozbou pro mostní konstrukce

Vítr je stále hrozbou pro mostní konstrukce

Kmitajíci most Hu-men v čínské provincii Quan-Dong v praxi ukázal fenomén, na který již dříve ve svých studiích upozorňovali pracovníci z Oddělení dynamiky a aerodynamiky Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Analýzou oscilací, které by mohly vznikat v...

Webové stránky programu spuštěny

Webové stránky programu spuštěny

Web strategieAV21-mesto-stavby.cz poskytuje základní informaci o novém programu Strategie AV21 věnovanému městským studiím a analýzám a technologiím staveb. Zároveň má sloužit všem, kdo v programu pracují na různorodých projektech, aby se o nich navzájem dověděli....

ZRUŠENO: Kutná Hora a husitství, 2.-3. 4. 2020

ZRUŠENO: Kutná Hora a husitství, 2.-3. 4. 2020

Kvůli mimořádným opatřením v souvislostí s epidemií koronaviru byli organizátoři nuceni zrušit konferenci "Kutná Hora a husitství", jež se měla konat 2.-3. dubna 2020 v Kutné Hoře. Náhradní termín bude včas oznámen.

Webové stránky programu spuštěny

Webové stránky programu spuštěny

Web strategieAV21-mesto-stavby.cz poskytuje základní informaci o novém programu Strategie AV21 věnovanému městským studiím a analýzám a technologiím staveb. Zároveň má sloužit všem, kdo v programu pracují na různorodých projektech, aby se o nich navzájem dověděli....