Online schůzka projektu STRENCH – Local Working Table 1

Online schůzka projektu STRENCH – Local Working Table 1

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce na online setkání projektu STRENCH (Interreg Central Europe), které se uskuteční v pátek 26. 2. 2020 od 15:00 přes aplikaci Zoom na...

Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

V pátek 9. října se uskutečnila online mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“, kterou v rámci programu Strategie AV 21 pořádal Ústav pro soudobé dějiny a Fakulta architektury ČVUT. Cílem konference bylo propojit badatele zabývající se dějinami...

2. zasedání koordinační rady programu

2. zasedání koordinační rady programu

Poprvé se na program jednání koordinační rady dostala průběžná zprávu o řešení programu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Rada rozhodla o sloučení dvou výzkumných témat a přivítala zájem Masarykova ústavu a Archivu AV o přistoupení k programu. Vzhledem ke...

O pěnezích, cenách a dluzích našich předků

O pěnezích, cenách a dluzích našich předků

10. září 2020 se v Akademickém konferenčním centru konalo interdisciplinární pracovní setkání nazvané "Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná všem otměna". Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech. Cílem badatelů několika...

Omítková dílna v Chebu

Omítková dílna v Chebu

Ve dnech 8. – 23. května 2020 proběhla akce „Omítková dílna“ pořádaná Nadačním fondem Historický Cheb ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Během akce se kromě jiného uskutečnila přednáška a ukázka přípravy repliky historické omítky a lité...

Experimentální měření konstrukce III. nádvoří na Pražském hradě

Experimentální měření konstrukce III. nádvoří na Pražském hradě

V rámci řešení programu Strategie AV 21 a projektu TAČR „Skryto pod povrchem“ proběhlo dne 6. 8. 2020 experimentální měření zátěže konstrukce desky na III. nádvoří, která ve své jižní třetině chrání významný archeologický areál s památkami datovanými do období od 10....

Výstava: Estetika udržitelné architektury

Výstava: Estetika udržitelné architektury

Průzkumy a dopady klimatické změny na krajinu nás nutí urychleně reagovat. Je třeba hledat nové přístupy a nelze téma zúžit jen na domy nízkoenergetické, pasivní či aktivní. Odborná veřejnost musí ve spolupráci s politiky najít konsensus v aplikaci klíčových strategií...

Připravme se na zmírnění dopadů přírodních pohrom

Připravme se na zmírnění dopadů přírodních pohrom

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v. v. i. ve spolupráci s MČ Praha-Troja vydal Manuál pro vlastníky a správce kulturního dědictví určený pro laickou veřejnost, díky kterému si může každý „vyšetřit“ svůj movitý i nemovitý majetek ohrožený...

Velké setkání řešitelů v ÚTAM

Velké setkání řešitelů v ÚTAM

Ústav teoretické a aplikované mechaniky byl 15. června 2020 hostitelem "valné hromady" všech řešitelů. Při tomto setkání koordinátorka programu A. Gjuričová vysvětlila, jak je program "Město jako laboratoř změny - Bezpečné stavby" vzhledem ke své šíři strukturován a...

Ústav pro soudobé dějiny přivítal členy koordinační rady

Ústav pro soudobé dějiny přivítal členy koordinační rady

4. června 2020 se v malostranské budově Ústavu pro soudobé dějiny sešla koordinační rada programu Strategie AV 21 "Město jako laboratoř změny - Bezpečné stavby" ve složení Adéla Gjuričová (ÚSD), Petr Kratochvíl (ÚDU), Martin Nodl (FLÚ), Petr Roubal (ÚSD), Stanislav...

CfP: Jak si přáli bydlet naši pracující?

CfP: Jak si přáli bydlet naši pracující?

Využití sociologických poznatků při plánování bytové výstavby v poválečné Evropě bývá čím dál častěji vnímáno jako specifický projev expertokracie či sociálního inženýrství. Historikové, sociologové a historikové architektury formulovali v této souvislosti řadu...

Vítr je stále hrozbou pro mostní konstrukce

Vítr je stále hrozbou pro mostní konstrukce

Kmitajíci most Hu-men v čínské provincii Quan-Dong v praxi ukázal fenomén, na který již dříve ve svých studiích upozorňovali pracovníci z Oddělení dynamiky a aerodynamiky Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Analýzou oscilací, které by mohly vznikat v...

ZRUŠENO: Kutná Hora a husitství, 2.-3. 4. 2020

ZRUŠENO: Kutná Hora a husitství, 2.-3. 4. 2020

Kvůli mimořádným opatřením v souvislostí s epidemií koronaviru byli organizátoři nuceni zrušit konferenci "Kutná Hora a husitství", jež se měla konat 2.-3. dubna 2020 v Kutné Hoře. Náhradní termín bude včas oznámen.

Webové stránky programu spuštěny

Webové stránky programu spuštěny

  Web strategieAV21-mesto-stavby.cz poskytuje základní informaci o novém programu Strategie AV21 věnovanému městským studiím a analýzám a technologiím staveb. Zároveň má sloužit všem, kdo v programu pracují na různorodých projektech, aby se o nich navzájem...