Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“ V pátek 9. října se uskutečnila online mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“, kterou v rámci programu Strategie AV 21 pořádal Ústav pro soudobé dějiny a Fakulta architektury ČVUT....
2. zasedání koordinační rady programu

2. zasedání koordinační rady programu

2. zasedání koordinační rady programu Poprvé se na program jednání koordinační rady dostala průběžná zprávu o řešení programu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Rada rozhodla o sloučení dvou výzkumných témat a přivítala zájem Masarykova ústavu a Archivu AV o...
O pěnezích, cenách a dluzích našich předků

O pěnezích, cenách a dluzích našich předků

O pěnezích, cenách a dluzích našich předků 10. září 2020 se v Akademickém konferenčním centru konalo interdisciplinární pracovní setkání nazvané „Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná všem otměna“. Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve...