Dedikace výstupů/Jak uvést podporu ze Strategie

Dedikace výstupů/Jak uvést podporu ze Strategie U textových výstupů prosím uveďte formulaci: Studie vznikla s podporou Strategie AV21 – program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“. Součástí...

CfP: Město jako katastrofa

CfP: Město jako katastrofa   Vážení přátelé, Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní zasedání organizované Centrem medievistických studií (FLU AV ČR) ve spolupráci s  Univerzitou Palackého v Olomouci a s Univerzitou Gdańsk na téma Středověké město a jeho obyvatelé v...
Časopis A/Věda a výzkum o našem programu

Časopis A/Věda a výzkum o našem programu

Časopis A/Věda a výzkum o našem programu První letošní číslo časopisu A / Věda a výzkum otisklo obsáhlý materiál o našem programu Strategie AV 21. Koordinátorka společně s několika řešiteli v něm vysvětluje přínosy a úskalí mezioborové spolupráce a nastiňuje různé...
Online schůzka projektu STRENCH – Local Working Table 1

Online schůzka projektu STRENCH – Local Working Table 1

Online schůzka projektu STRENCH – Local Working Table 1 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce na online setkání projektu STRENCH (Interreg Central Europe), které se uskuteční v pátek 26. 2. 2020 od 15:00 přes aplikaci Zoom na...