workshop: Nová generace vakuových systémů pro A-EREM

workshop: Nová generace vakuových systémů pro A-EREM

workshop: Nová generace vakuových systémů pro A-EREM V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR), výzkumného programu AV21...