workshop: Nová generace vakuových systémů pro A-EREM

V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR), výzkumného programu AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se ve dnech 1. 6. 2022 a 23. 6. 2022 uskutečnil workshop s názvem „Nová generace vakuových systémů pro A-EREM“. Tohoto workshopu se účastnili vědci ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR a zaměstnanci firmy Vakuum servis s. r.o., kteří konzultovali potenciální vhodnost speciálních vakuových zařízení pro další vývoj A-EREM. Cílem workshopu byla odborná diskuze nad přípravou projektu OP TAK. Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21.