Obrazová publikace „Stavební materiály a anorganická pojiva“

Tato obrazová publikace vznikla ve spolupráci Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (UTAM) se záměrem představit široké veřejnosti stavební materiály a anorganická pojiva, které byly a stále jsou používány ve stavebnictví.

Publikace obsahuje základní informace o různých druzích materiálu či pojiva a jejich vlastnostech, včetně konkrétních příkladů použití. Ke každému příkladu je uveden krátký kvíz, kde si mohou zájemci ověřit a doplnit svoje znalosti.  Součástí jsou i obecné informace o typech používaných pecí a základních pojmech používaných v oblasti anorganických pojiv.

Tento výukový materiál bude využívaná během popularizačních akcí (výstavy, akce v rámci Týdne vědy a techniky, veletrh vědy, komentované prohlídky laboratoří apod.). Elektronická verze bude na vyžádání k dispozici základním a středním školám (email: perna@irsm.cas.cz).

Obrazová publikace „Stavební materiály a anorganická pojiva“ byla vytvořena podporou Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 23 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, podprogram Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek.