článek: Páteř státní bytové politiky. O družstevním bydlení v socialistickém Československu

Na Alarmu vyšel článek o družstevním bydlení, kterého autorkou je naše kolegyně Marta Edith Holečková.

„V souvislosti s aktuální krizí bydlení se mezi možnými řešeními začíná objevovat podpora bydlení družstevního s poukazy na dlouhou tradici družstevnictví v českých zemích. Co si však pod tou dlouhou tradicí máme představit? A je „dlouhá tradice“ vůbec zárukou, že se navrhované řešení stane skutečnou a funkční alternativou pro současnost? Tento text je prvním příspěvkem z chystané minisérie, která si klade za cíl fenomén družstevního bydlení představit v historickém kontextu a také v sociálních souvislostech, v nichž se etabloval. V tomto textu se podíváme na bytovou politiku po roce 1948, protože takto vytyčené časové pole nejvíce rezonuje s aktuálními, hojně diskutovanými výzkumy poválečné výstavby a panelových sídlišť: Sídliště Solidarita. (2014), Paneláci 1. Padesát sídlišť v českých zemích. (2017) a Paneláci 2. Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 (2017), Sídliště Ďáblice. Architektura pro lidi (2019), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let (2007), a podobně.“

Páteř státní bytové politiky. O družstevním bydlení v socialistickém Československu – A2larm