video: Památky ze železobetonu

Železobeton se ve stavitelství v Českých zemích rozšířil již na samém počátku 20. století. Betonové konstrukce vyrobené před sto lety se od těch současných liší, a není to dáno jen stárnutím materiálu. Na počátku 20. století procházelo stavění z vyztuženého betonu překotným vývojem s množstvím inovací, patentů i slepých uliček. Technologie výroby byla podstatně primitivnější a kvalita historického železobetonu proto často kolísá. Odlišné byly statické výpočty, normy i klasifikace betonu, což dnes často působí potíže při úpravách a konverzích. Poruchy a sanace historických železobetonových staveb jsou svébytným vědním oborem. U staveb architektonicky cenných je obnova náročnější, protože kromě technické správnosti musí být zásah také citlivý k architektuře stavby. Video níže představuje šest vybraných příkladů historických staveb ze železobetonu, které ilustrují architektonickou, technickou a památkovou hodnotu těchto staveb i problémy s jejich údržbou a využitím.