workshop: Diagnostické metody pro studium stavebních materiálů pro konzervaci a restaurování památek

V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR),  tématu 9: „Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek“ (vedoucí tématu doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR) a tématu 6: „Bezpečné stavby, infrastruktura a prostředí v podmínkách variabilního klimatu“ (vedoucí tématu doc. Ing.   Stanislav Pospíšil Ph.D, ÚTAM AV ČR) výzkumného programu AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se ve dnech 25. – 26. 11. 2021 uskutečnil workshop s názvem „Diagnostické metody pro studium stavebních materiálů pro konzervaci a restaurování památek“. Tohoto workshopu se účastnili vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR,  Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Historického ústavu AV ČR, kteří přednesli své příspěvky z oblasti diagnostiky stavebních materiálů a restaurování památek –  chemické analýzy při průzkumu památek, degradace portlandského cementu síranem hořečnatým, využití geopolymerů k rekonstrukci historických dlažeb, obnova novoříšské knihovny, využití metody RTG v diagnostice stavebních materiálů a dále příspěvky týkající se využití neutronové fyziky při diagnostice stavebních materiálů a historických artefaktů. Cílem workshopu byla odborná diskuze nad tématy pro novou mezioborovou spolupráci, byly  diskutovány společně připravované publikace a plán společné grantové spolupráce. Součástí workshopu byla komentovaná prohlídka laboratoří CET (Centra Telč, které je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.).