workshop: „Aplikační možnosti rentgenové mikroanalýzy v podmínkách průmyslového podniku“

V rámci tématu 7 : „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR) výzkumného programu AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se ve dnech 1. a 5. 11. 2021 uskutečnil workshop s názvem „Aplikační možnosti rentgenové mikroanalýzy v podmínkách průmyslového podniku“. Workshop se konal na půdě Ústavu přístrojové techniky AV ČR a firmy DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. Tohoto workshopu se účastnili vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR a zaměstnanci firmy DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. V rámci workshopu byla navázaná nová spolupráce ÚTP AV ČR s průmyslovým partnerem firmou DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. a také byla projednávána další spolupráce obou účastníků workshopu. Dále bylo realizováno školení podle Smlouvy o dílo, které bylo zaměřeno na ovládání softwaru Esprit 2.2. fungujícího jako součást X-Ray EDS analyzátoru firmy Bruker, včetně praktických ukázek prvkových analýz vzorků speciálně vybraných firmou DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o a dále základní rutiny při morfologické analýze těchto vzorků pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby“.