workshop „Výzkum a vývoj jednoduchého nástroje pro měření částic po/při mletí“

 V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR)  výzkumného programu AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se 30. 9. 2021 uskutečnil workshop s názvem „Výzkum a vývoj jednoduchého nástroje pro měření částic po/při mletí“. Na tomto workshopu byla nově navázaná spolupráce mezi vědci ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR a firmou AGRA GROUP a.s. Byla řešena problematika výrobního procesu granulí hnojiva, u kterého došlo k nerovnoměrnému obalení granulí hnojiva inhibitorem, který zvyšuje účinnost aplikovaného dusíku do půdy a zároveň brání jeho úniku do ovzduší. Díky využití unikátních pokročilých metod konfokální a environmentální rastrovací elektronové mikroskopie vyvinutých skupinou Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR byl úspěšně vyřešen problém ve výrobě granulí hnojiva a emisí dusíku  do  ovzduší.  Dále byla diskutovaná další spolupráce při vývoji rychlé metody pro měření částic, jež bude využita ve výrobních procesech firmy AGRA GROUP a.s., a k jejímu vývoji bude opět využito unikátního přístrojového vybavení Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby“