Workshop: Využití environmentální rastrovací elektronové mikroskopie pro průmyslový výzkum a vývoj

V rámci tématu 7: „Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech“ (vedoucí tématu Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR)  výzkumného programu AV21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život se 22. 9. 2021 uskutečnil workshop s názvem „Využití environmentální rastrovací elektronové mikroskopie pro průmyslový výzkum a vývoj“. Tohoto workshopu se účastnili vědci ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR a zaměstnanci firmy Synpo a.s., kteří společně diskutovali aplikační možnosti environmentální rastrovací elektronové mikroskopie pro průmyslový výzkum a vývoj dále byla řešena témata výzkumu a vývoje s potenciálem budoucí grantové spolupráce mezi firmou Synpo a.s. a skupinou Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Město jako laboratoř změny“.