Konzervace historických železobetonových staveb – bazén pod Barrandovskými terasami

Program č.23 Strategie AV21 “Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život” v sobě zahrnuje široké téma života ve městech s jejich sociálními, kulturními i ekologickými proměnami a výzvami. V technické části se zaměřuje především na životnost staveb a materiálů a vývoj inovativních metod stavební diagnostiky. Teprve nedávno se do hledáčku odborníků dostala problematika životnosti železobetonových staveb 20. století. Často výjimečné stavby postupně dosahují konce své životnosti či pozbyly své původní funkce a je třeba rozhodnout, jak s nimi naložit do budoucna, a hledat metody jejich opravy. Příkladem slavné stavby z první poloviny 20. století, která již dlouho chátrá a bylo by třeba ji konzervovat, je bazén se skokanským můstkem pod Barrandovskými terasami.

Bazén pod Barrandovskými terasami