1. fórum Strategie AV21 „Město jako laboratoř změny / Bezpečné stavby“

Ve čtvrtek 9. září pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV pracovní setkání části programu Strategie AV21, který koordinuje. Nad tématy z urbánních studií se setkají výzkumníci z několika ústavů akademie a významných univerzitních pracovišť. Přes hranice oborů i historických ér se budou věnovat tématům bydlení, dynamiky měst, politizace rozhodování i ekologických výzev.

Zájemci o účast nechť svou účast potvrdí na emailu lencesova@usd.cas.cz.

Akce se koná s podporou Strategie AV21, program č. 23 „Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

program