Právě vyšlo: Návraty k pramenům: Studie k počátkům husitského tábora

 

František Šmahel se začal systematicky věnovat dějinám Tábora na konci 70. let 20. století. Jeho původně zamýšlená revize dosavadních poznatků vyústila ve zcela nový, systematický průzkum dějin husitského Tábora, jehož cílem bylo postihnout veškeré aspekty života vzorového města založeného v roce 1420. Výsledkem autorova bádání byl vznik více než desítky studií, jež zásadním způsobem ozřejmily nejen počátky táborské republiky, ale i dějiny husitské revoluce. Souborné vydání těchto textů však neobohacuje pouze naše poznání geneze české reformace, husitské revoluce a táborských dějin, ale zároveň je i průhledem do autorovy badatelské dílny, pro niž je příznačná precizní znalost pramenů, jejich originální interpretace, stejně jako úcta k bádání mnoha generací starších historiků, bez jejichž přispění by nebylo možné soudobé historické poznání.

Kniha vyšla s podporou našeho programu Strategie AV21.

ŠMAHEL, František. Návraty k pramenům: Studie k počátkům husitského tábora. Praha: Argo, 2021. 698 s. ISBN 978-80-257-3322-6

Text anotace: https://www.kosmas.cz/knihy/275483/navraty-k-pramenum/