Obrazová publikace „Poznáš horniny často používané ve stavebnictví?“

Tato obrazová publikace vznikla se záměrem představit široké veřejnosti přírodní materiály, které byly a stále jsou používány ve stavebnictví.

Publikace obsahuje fotografie různých typů jednotlivých hornin a základní informace o daném druhu horniny a jejích vlastnostech, včetně konkrétních příkladů použití. Dále je zde uvedeno základní rozdělení hornin podle geologického vzniku a mapa výskytu a těžby zmíněných hornin v ČR.

Tento výukový materiál bude využívaná během popularizačních akcí (výstavy, akce v rámci Týdne vědy a techniky, veletrh vědy, komentované prohlídky laboratoří apod.). Elektronická verze bude na vyžádání k dispozici základním a středním školám.

Obrazová publikace „Poznáš horniny často používané ve stavebnictví?“ byla vytvořena s podporou Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 23 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, podprogram Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek.