Sídliště jako místa protikladů

 

Editoři Tomáš Hoření Samec a Tomáš Lehečka se v nové publikaci Pražská panelová sídliště jako místa protikladů pokusili zpřístupnit širší veřejnosti nejnovější sociologický výzkum sídlišť. Ten dokládá, že rozporné estetické a sociální hodnocení sídlišť zakrývá důležité skutečnosti, například že zde žije střední třída a že i zde dochází k jevům, jako je gentrifikace.

Publikaci vydal Sociologický ústav AV ČR s podporou Strategie AV21. Je dostupná online zde