Dedikace výstupů/Jak uvést podporu ze Strategie

 

U textových výstupů prosím uveďte formulaci: Studie vznikla s podporou Strategie AV21 – program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.

Součástí grafických výstupů musí být logo Strategie AV21, které je v různých formátech i české a anglické verzi ke stažení zde: Strategy AV21 | Ke stažení (avcr.cz).

Děkujeme.