CfP: Město jako katastrofa

 

Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní zasedání organizované Centrem medievistických studií (FLU AV ČR) ve spolupráci s  Univerzitou Palackého v Olomouci a s Univerzitou Gdańsk na téma Středověké město a jeho obyvatelé v časech katastrof v rámci programu Strategie 21 Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, jež se bude konat ve druhé polovině září roku 2021 v prostorách Centra medievistických studií.

Naším záměrem je zaměřit badatelskou pozornost především na ekonomické, hospodářské a společenské aspekty městského života v dlouhé perspektivě 13.-16. století. V životě každého města existovala jak období dynamického rozvoje, tak období stability a neměnnosti v duchu dlouhého trvání. Vedle toho však každé město postihovaly v jeho dějinách katastrofy, jež měly mnohdy desetileté, či dokonce trvalé následky. Tyto katastrofy měly podobu vysoké úmrtnosti v souvislosti s nejrůznějšími epidemiemi, vojenského obléhání či dobytí města, zachvácení města požárem či povodní, ekonomického úpadku v důsledku změny obchodních tras a trhů, ztráty politické závislosti apod. Katastrofy se ale nevyhýbaly ani měšťankám a měšťanům na úrovni jejich individuálních životů, ať už měly podobu vztahových dramat, bankrotů podnikání či kriminálních činů. Na všechny krizové jevy na rovině jednotlivých osudů i celé komunity museli lidé z města reagovat a hledat způsoby obnovy katastrofou zničeného života.

Doufáme, že na přelomu léta a podzimu již bude možné uskutečnit zasedání naživo. Pokud by to epidemiologické podmínky neumožnily, uspořádáme v této krajní možnosti pracovní zasedání online. S publikováním příspěvků počítáme v ediční řadě Colloquia medievalia Pragensia, popřípadě v samostatné knižní publikaci.

Své příspěvky prosím přihlašujte do konce března roku 2021 na email nodl@centrum.cz.

S pozdravem

Michaela Antonín Malaníková

prof. Beata Moźejko

doc. Martin Nodl