Časopis A/Věda a výzkum o našem programu

První letošní číslo časopisu A / Věda a výzkum otisklo obsáhlý materiál o našem programu Strategie AV 21. Koordinátorka společně s několika řešiteli v něm vysvětluje přínosy a úskalí mezioborové spolupráce a nastiňuje různé způsoby, jakými k současným problémům města naše obory přistupují.

Článek nazvaný „Pustý ostrov ve středu města“ najdete zde: https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/Acko/2021/A-veda-a-vyzkum-1_2021.pdf