Online schůzka projektu STRENCH – Local Working Table 1

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce na online setkání projektu STRENCH (Interreg Central Europe), které se uskuteční v pátek 26. 2. 2020 od 15:00 přes aplikaci Zoom na adrese: https://cesnet.zoom.us/j/96400374538?pwd=a3dmbWtjRmdEcXRxMC91MzV5NWhpdz09

 

Pozvánka zde Pozvanka_LWT1

Program:

1. Přivítání, představení projektu STRENCH (Posílení odolnosti ohroženého kulturního dědictví v měnícím se prostředí proaktivní mezinárodní spoluprací – Strengthening resilience of cultural heritage at risk in a changing environment through proactive transnational cooperation) – navázání na projekty, cíle, výstupy

2. Pilotní místo – Trojská kotlina, Trojský zámek a zahrady – přírodní kulturní dědictví, klimatické a člověkem zaviněné hrozby ohrožující parky a zahrady

3. Dosavadní výsledky projektu – Kritické body kulturní krajiny vztažené na sesuvy půdy, bleskové povodně, vichřice a požáry

4. Diskuze, závěr

O projektu:

Přírodní a člověkem zapříčiněná nebezpečí, antropogenní účinky a extrémní změny klimatu stále častěji vyvíjí tlak na přírodní a kulturní dědictví. Takové neustále se měnící výzvy vyžadují inovativní přístupy ke konzervaci a ochraně. STRENCH má za cíl zvýšit kapacity veřejného a soukromého sektoru za účelem zmírnění dopadů změny klimatu a přírodních rizik s využitím modelů klimatu, indexů rizik, posouzení zranitelnosti, služeb a nástrojů vyvinutých, testovaných a používaných v předchozích projektech Interreg a H2020. Středoevropské regiony využijí robustnější akční plány připravenosti a rychlé reakce na katastrofy na ochranu kulturního dědictví v mimořádných situacích.