Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

V pátek 9. října se uskutečnila online mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“, kterou v rámci programu Strategie AV 21 pořádal Ústav pro soudobé dějiny a Fakulta architektury ČVUT. Cílem konference bylo propojit badatele zabývající se dějinami sociologických výzkumů v architektuře doby státního socialismu, nastínit aktuální metodologické přístupy a formulovat směry budoucího bádání. Autorkou fotografií je Lenka Glisníková.