2. zasedání koordinační rady programu

Poprvé se na program jednání koordinační rady dostala průběžná zprávu o řešení programu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Rada rozhodla o sloučení dvou výzkumných témat a přivítala zájem Masarykova ústavu a Archivu AV o přistoupení k programu. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jednala rada tak, že část členů zasedla v Ústavu pro soudobé dějiny a druhá část se připojila online.