Omítková dílna v Chebu

Ve dnech 8. – 23. května 2020 proběhla akce „Omítková dílna“ pořádaná Nadačním fondem Historický Cheb ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Během akce se kromě jiného uskutečnila přednáška a ukázka přípravy repliky historické omítky a lité maltové podlahy podle historických vzorů.

Záměrem dílny pak bylo vyzkoušet si omítnutí stěn přístřešku s chlebovou pecí, jehož střechu nese zmenšená replika pěti příčných vazeb nejstaršího krovu v ČR postaveného nad presbytářem františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu v roce 1319.  Replika krovu byla vyrobena jako ukázková konstrukce v rámci veřejné tesařské dílny v roce 2019. V rámci zachování koncepční a řemeslné integrity stavby je cílem vytvořit omítky také jako materiálovou a vizuální repliku autentických omítek ze stejné doby, zachovaných na františkánském kostele. V ploše před ústím chlebové pece bude zároveň vytvořen vzorek lité maltové podlahy podle historických vzorů.

K omítnutí byly jako vzor použity zachované středověké exteriérové omítky na vnější straně severovýchodní stěny jižní lodi trojlodí františkánského kostela Zvěstování Panny Marie v Chebu datované do rozmezí let 1300-1320. Nejpozději roku 1415 se staly součástí interiéru věže,  která byla přistavěna do JV rohu ke styku presbytáře s lodí, a zůstaly tak zachovány ve výjimečně autentickém stavu bez pozdějších úprav nebo oprav.

Akce „Omítková dílna“ se uskutečnila s podporou Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 23 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.“

Fotogalerie