Experimentální měření konstrukce III. nádvoří na Pražském hradě

V rámci řešení programu Strategie AV 21 a projektu TAČR „Skryto pod povrchem“ proběhlo dne 6. 8. 2020 experimentální měření zátěže konstrukce desky na III. nádvoří, která ve své jižní třetině chrání významný archeologický areál s památkami datovanými do období od 10. do 14./15. století.

Na experimentu spolupracovaly ústavy Akademie věd – Archeologický ústav Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Ústav struktury a mechaniky hornin – a Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta České republiky, který je zároveň aplikovaným garantem projektu TAČR a konečným příjemcem výsledků experimentu. Zvláštní poděkování patří Hasičskému útvaru ochrany Pražského hradu vedenému plk. Mgr. Radkem Stránským.

V archeologickém areálu a na desce byly osazeny přístroje určené k měření vibrací a pohybu na trhlinách. Geodeti provedli přesná měření v místech ohrožených konstrukcí před a po zátěži. Plně vybavené hasičské auto s posádkou změnami rychlosti a různou brzdnou drahou simulovalo maximální provoz na III. nádvoří.

Získaná data budou po vyhodnocení prezentována na odborném semináři dne 6. 11. 2020 v Archeologickém ústavu Praha.

Průjezdy hasičského auta vytyčenou trasou podle pokynů pracovníků ÚATM a OPP KPR.

 

Fotogalerie

Pražský hrad 6. 8. 2020. Pracovníci ARU Praha, ÚTAM, ÚSMH, OPP KPR a Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu se připravují na experimentální měření. (foto Katarína Válová)

Pracovníci ÚTAM a ARU Praha při instalaci měřících přístrojů v prostoru pod III. nádvořím. (foto Jana Maříková-Kubková)

Pražský hrad 6. 8. 2020. Pracovníci ARU Praha, ÚTAM, ÚSMH, OPP KPR a Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu se připravují na experimentální měření. (foto Katarína Válová)

Hasičká auta na III. nádvoří Pražského hradu. (foto Katarína Válová)