Velké setkání řešitelů v ÚTAM

Ústav teoretické a aplikované mechaniky byl 15. června 2020 hostitelem „valné hromady“ všech řešitelů. Při tomto setkání koordinátorka programu A. Gjuričová vysvětlila, jak je program „Město jako laboratoř změny – Bezpečné stavby“ vzhledem ke své šíři strukturován a jak v zájmu co nejproduktivnější spolupráce komunikovat. Jednotliví koordinátoři všech jedenácti témat poté představili zúčastněné aktivity a nabízející se mezioborová propojení, další možnosti spolupráce vyvstávaly z následné diskuse.

Ředitel ÚTAM a zástupce koordinátorky S. Pospíšil všechny přítomné vyzval k pořádání dalších, dílčích setkání a vyjádřil radost nad vědeckým dobrodružstvím, jímž nepochybně celý program bude.