Ústav pro soudobé dějiny přivítal členy koordinační rady

4. června 2020 se v malostranské budově Ústavu pro soudobé dějiny sešla koordinační rada programu Strategie AV 21 „Město jako laboratoř změny – Bezpečné stavby“ ve složení Adéla Gjuričová (ÚSD), Petr Kratochvíl (ÚDU), Martin Nodl (FLÚ), Petr Roubal (ÚSD), Stanislav Pospíšil (ÚTAM), Vilém Neděla (ÚPT), Milan Talich (ÚTIA) a Zuzana Slížková (ÚTAM).Členové a členky rady se seznámili se specifickými problémy našeho programu, diskutovali o podmínkách jeho koordinování, předávali si zkušenosti a domluvili se na průběhu „valné hromady“ řešitelů plánované na 15. červen.