Workshop „Termodynamika – pokročilé simulace v environmentální rastrovací elektronové mikroskopii“

V rámci tématu Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech výzkumného programu Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby se dne 27. 5. 2020 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil workshop s názvem Termodynamika – dynamické in-situ experimenty pro výzkum stavebních materiálů. Při setkání vědecké skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. (Vilém Neděla, Jiří Maxa, Eva Tihlaříková a Pavel Vitámvás) se zaměstnanci firmy NUM solution s.r.o. (Aleš Macálka, Michal Guzej a Tomáš Autecký) byla naplánovaná vědecká spolupráce v oblasti simulací termodynamických podmínek v EREM pro pokročilé morfologické studie stavebních materiálů, zejména studium jejich degradace s využitím dynamických in-situ experimentů ve speciálně upraveném environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu QUANTA 650 FEG.