Workshop „Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie pro studium amorfního uhličitanu vápenatého“

V rámci tématu Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech výzkumného programu Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby se dne 21. 5. 2020 v Centru Telč, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil workshop s názvem Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie pro studium amorfního uhličitanu vápenatého. Při setkání vědecké skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. (dr. Neděla a dr. Soukupová) s vědci z Centra Telč (dr. Viani a dr. Ševčík) byla naplánovaná vědecká spolupráce v oblasti studia mikrostruktury procesu tvorby metastabilního amorfního uhličitanu vápenatého pomocí speciálně upraveného environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM) QUANTA 650 FEG. Byla podrobně probrána příprava vzorků pro studium v EREM a zároveň byly naplánovány první experimenty.