Webové stránky programu spuštěny

 

Web strategieAV21-mesto-stavby.cz poskytuje základní informaci o novém programu Strategie AV21 věnovanému městským studiím a analýzám a technologiím staveb. Zároveň má sloužit všem, kdo v programu pracují na různorodých projektech, aby se o nich navzájem dověděli. Návrhy příspěvků prosím zasílejte na: gjuricova@usd.cas.cz a lencesova@usd.cas.cz.

V programu „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“ se setkává dvacet ústavů Akademie věd a další partneři z akademické i veřejné sféry. Mezioborový výzkum měst a městských a venkovských staveb má přinést nové poznatky o sociálních, kulturních a technických proměnách a inovacích v historické perspektivě i tváří v tvář současným výzvám.